Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> *~ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์
Dry_SpeeD
post Dec 8 2007, 11:38 AM
Post #1


มือใหม่หน้าใส


Group: Members
Posts: 210
Joined: 18-October 07
Member No.: 5,695
Time Spent:
32d 7h 25m 41s
เพศ: Male
ใช้รถ Mazda 3: Yes
รุ่นของรถ: 2.0R 5 doors Maxx Sport (S/R)
สีรถ: Diamond White
ทะเบียนรถ: ชาววัง
ชื่อเล่นรถ: DracudA*~ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์


อ่านๆ กันบ้างน้า...แล้วระวังตัวด้วย
--------------------------------------------------------------------------------1 ใช้รถไม่จดทะเบียน
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท2 ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท3 ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท4 ใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท5 ใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท6 เปลี่ยนแปลงสีของรถผิดจากที่จดทะเบียนไว้
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท7 เปลี่ยนปลงตัวรถหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากไปที่ จดทะเบียน
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท8 ขับรถยนตร์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง) ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เวลากลางคืน) โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท9 ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ10 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที (เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถตาม)
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท11 ขับรถไม่มีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถที่จะแสดง ได้ทันที
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท12 ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท13 รับจ้างรถบรรทุกคนโดยสาร โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 คน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท14 ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท15 ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งก ับรถ อีกคันหนึ่ง
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)1 ประกอบการขนส่งประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ2 ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ3 ประกอบการขนส่งด้วยรถขนาดเล็กโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ4 ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ5 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภท
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ6 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนรถที่ต้องการใช้ใ น การประกอบการขนส่ง ตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบ การขนส่ง
ปรับตามจำนวนรถที่ขาด คันละไม่เกิน5,000 บาท ต่อหนึ่งวัน จนกว่าปฏิบัติให้ถูกต้อง7 เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถ และเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏ ประจำรถทุกคัน
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท1. ท่อใหญ่ ที่เสียงดังไม่เกิน 90 เดซิเบลไม่ผิด ถ้าจะจับต้องมีเครื่องวัด จะใช้หูวัดเอาไม่ได้ (วัยซิ่งต้องฟัง)
2. สปอยเล่อร์ ชุดแต่งไฟเบอร์ ไม่ผิด แต่ต้องแข็งแรงและปลอดภัย
3. รถโหลดเตี้ยวัดจากไฟหน้าต้องไม่ต่ำกว่า 40 ซม. ( ต่ำกว่าผิด )
4. รถยกสูงต้องไม่สูงเกินกว่า 175 ซม.
5. เกจ์ และมาตรวัดต่างๆติดได้ไม่ผิด
6. การแข่งขันรถบนถนนหลวง ผิดกฎหมาย ยึดรถ ส่งฟ้องศาลทันที
7. เปิดไฟโคมเหลืองในขณะที่ไม่มีฝนตก หรือหมอกควัน ...อาจโดนเตือน
8. ควันขาว และควันดำ...ผิดครับเพราะก่อให้เกิดมลพิษ
9. การตัดต่อ ทำป้ายทะเบียนยาว ....ผิดกฎหมายฐานปลอมแปลง
10. ขับรถขณะมึนเมา...ผิดกฎหมาย จับได้ส่งฟ้องศาลถ้าท่านถูกจับให้จดชื่อ สถานที่จับกุม (สน.) รหัสข้างหมวก เจ้าหน้าที่ ยศ - ชื่อ - นามสกุล เวลา.....ที่จับกุม ท่านนั้นๆ
แล้วแจ้งไปที่ ศูนย์สั่งการจราจร 1197จึงประกาศให้ทราบทั่วกันแถมอีกนิดหน่อย
การใช้ไฟโคมเหลืองถ้าใช้ให้ถูกกับการะเทศะ.....ไม่ผิ ดครับ
เช่นใช้ ในขณะที่ฝนตกหนัก ที่มีหมอกควันหนาทึบ...ใช้ได้ไม่ผิด
แต่การใช้ขณะค่ำคืนปัจจุบันมันจะเข้าตาคันหน้า จึงเตือนไม่ให้ใช้
ฉะนั้นการใช้งานให้ถูกการะเทศะจึงจะปลอดภัยทุกประการการติดแผ่นป้ายไม่ถูกตำแหน่ง เช่นติดที่กันชนด้านซ้าย หรือขวา
แต่ควรติดใจตำแหน่งที่ชัดเจน ป้ายไม่มีการดัดแปลง หรือทำให้เล็กลง
คุยกันดีๆ พออนุโลมได้ ถ้าตำรวจท่านนั้นไม่..ฟัน...อย่างเดียวรถโหลดเตี้ยวัดจากไฟหน้าต้องไม่ต่ำกว่า 40 ซม.1. ถ้าไฟหน้าต่ำกว่า 40 cm. วัดจากพื้นถนนขึ้นมา ไม่ต้องเปิดไฟหน้า ผิด พ.ร.บ.
ถ้าวัดแล้วไม่ถึง 40 cm. วัดได้ 41 - 175 cm. ไม่ผิด พ.ร.บ.
2. ล้อ MAX. ขอบเท่าใหร่ ใส่มันขอบ 30 ก็ไม่ผิดกฏหมาย ถ้าไม่ล้นออกมานอกตัวถัง
ของรถ Standard. ไม่ผิดกฏหมาย..... แต่ถ้าไปดึงโป่งล้อให้ยื่นออกมาจากที่
จดทะเบียนไว้ ผิดแน่นอนครับ....ดัดแปลงสภาพ เต็มๆ
3. ท่อใหญ่ แค่ไหนก็ไม่ผิด เพราะไม่มีกฎหมายระบุไว้ มีแต่เสียง ถ้าดังเกิน 90 db.
อ๋อ...แน่นอนครับ....ผิดเห็นๆอยู่แล้ว
4. ชุดแต่ง สปอยเลอร์ สเกิรต์ กันชนไฟเบอร์ เกจ์วัดต่างๆ ภายในตัวรถ ก็ไม่ผิดกฏหมาย
ไม่มีระบุเอาไว้--------------------------------------------------------------------------------
คำเตือน
การขับรถ ทำให้ความสามารถในการดื่มสุราลดลง

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
PIKI
post Dec 8 2007, 12:11 PM
Post #2


Reader Mode


Group: Members
Posts: 582
Joined: 20-October 07
Member No.: 5,717
Time Spent:
34d 22h 49m 26s
เพศ: Male
ใช้รถ Mazda 3: Yes
รุ่นของรถ: 2.0R 5 doors Maxx Sport (S/R)
สีรถ: Diamond Whiteอ่าขอบคุณมากคับ ความรู้ๆ

แต่เจอตำรวจบางคนมันจ้องจะฟันก็เล่นยากนะครับ ถึงขนาดกับจะยัดยาบ้าก็มี
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
na_mazda3
post Dec 8 2007, 12:14 PM
Post #3


...เลือกโสดเพื่อเธอ...


Group: Donator-lv3
Posts: 8,423
Joined: 4-May 07
Member No.: 4,138
Time Spent:
106d 4h 57m 36s
เพศ: Female
ใช้รถ Mazda 3: Yes
รุ่นของรถ: 1.6S Groove
สีรถ: Machine Silver
ทะเบียนรถ: 2-3-9-4
ชื่อเล่นรถ: ^^N a r n i A^^ขอบคุณค่ะ
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
odeb
post Dec 8 2007, 12:45 PM
Post #4


อโหกุมาร


Group: Donator-lv3
Posts: 21,643
Joined: 18-May 06
Member No.: 1,274
Time Spent:
47d 17h 19m 9s
เพศ: Male
ใช้รถ Mazda 3: Yes
รุ่นของรถ: 1.6V Sedan Spirit
สีรถ: Panther Black
ทะเบียนรถ: ศธ 94xx
ชื่อเล่นรถ: ZuZeeตังแต่ขับรถมาถ้าผมโดนคงโดนเป็นหมื่นเลยนะนี่
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post


Reply to this topicStart new topic
0 Members:

Collapse

> Similar Topics

Topic Title Replies Topic Starter Views Last Action
ตำรวจทางหลวงเรียกฐานความผิด "ขับ Mazda3 วิ่งขวา" 59 kopee 7,155 Feb 13 2010, 05:28 PM
Last post by: PoTTeR


 - Lo-Fi Version Time is now: 28th July 2016 - 06:03 AM